RSS

Category Archives: Bồ Câu Gà Banh

Bồ Câu Gà Banh

Bảng giá bồ câu Gà Banh

BỒ CÂU GÀ BANH CÁNH VẨY

Chim gần 3 tháng tuổi Giá: 1.200.000đ

Chim 3 tháng : 800.000đ
Chim đẻ : 1.300.000đ

BỒ CÂU GÀ BANH CÁNH ĐEN

968855_178076629022322_1699209018_n

Chim 3 tháng: 1.200.000 đ
Chim đẻ : 1.800.000đ

BỒ CÂU GÀ BANH TRẮNG NGUYÊN CON

banh trắng dep

Chim 3 tháng: 1.200.000 đ
Chim đẻ : 1.800.000đ

BỒ CÂU GÀ BANH CÁNH ĐỎ

images (2)

Chim 3 tháng : 1.200.000đ
Chim đẻ: 1.800.000đ

BỒ CÂU GÀ BANH ĐEN NGUYÊN CON

images (5)

Chim 3 tháng :  1.200.000đ
Chim đẻ:  1.800.000đ

 BỒ CÂU GÀ BANH ĐỎ NGUYÊN CON

images (6)

Chim 3 tháng : 1.200.000đ
Chim đẻ : 1.800.000đ

BỒ CÂU GÀ BANH XÁM 2 SỌC

banh 2 gach 1

Chim 3 tháng : 800.000đ
Chim đẻ : 1.300.000đ

 

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHIM BỒ CÂU GÀ BANH:

images (4) P100413_1322_zpsee3038af

 

 

 

Advertisements
 
3 Comments

Posted by on May 14, 2013 in Bồ Câu Gà Banh