RSS

Category Archives: Thức ăn chim sinh sản

thức ăn chim sinh sản

Tự Làm Khoáng Cho Chim Bồ câu

– Cát 25 %

– Đất đỏ sàn lấy loại nhuyễn 25%
– Than chết 35% xay nhuyễn ( Than đã đốt xong rồi, dùng máy xay cà phê để xay nhuyễn như bột

– Muối bọt 01%
– Muối hột 01%
– Đường cát 01%
– Vỏ hàu 10%
– Bột cỏ cú 01/%
– Bột cam thảo 01%
– Nếu thêm thuốc Premix càng tốt.

Advertisements